Ambulanta Gračani

 

Godina: 2019.
Lokacija: Zagreb

Vrsta projekta: Natječaj (4. mjesto)
Projektni tim: Čikeš Oliver, Marko Miškulin, Iva Ćuzela, Mara Uroda, Ranko Puž, Nina Šegulja, Ana Stanišić

STUDIO MALABAR | JANKA POLIĆA KAMOVA 50 | 51000 RIJEKA | +385 95 1994 705 | COPYRIGHT © 2022 | ALL RIGHTS RESERVED | PRIVACY POLICY